Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Stowarzyszenie LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”

Nabór nr 3/2018/G

Utworzono dnia 22.12.2017

Lokalna Grupa Działania „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” informuje, że ogłasza nabór nr 3/2018/G wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Termin składania wniosków: od 08.01.2018r. od godz. 7:30 do 22.01.2018 r. do godz. 14:00.

 

Zakres tematyczny projektu grantowego:

Zadania realizowane w ramach projektu grantowego są zgodne z zakresem z § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późniejszymi zmianami: „Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”

 

 • Limit dostępnych środków  w ramach naboru : 66 000,00 zł
 • Wysokość wsparcia od 5.000,00 zł do 50 000,00 zł
 • Intensywność wsparcia:

- Poziom dofinansowania dla jst. wynosi do 63,63 % kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu

- Poziom dofinansowania dla pozostałych wynosi do 98% kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu.

 • minimalne wymagania: należy uzyskać 60% punktów uzyskanych wg kryteriów ocen LGD
 • Forma wsparcia: refundacja
 • Ramy czasowe realizacji przez grantobiorców zadań w ramach projektów grantowych: do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 3.0 – Wzrost poczucia tożsamości lokalnej wśród mieszkańców obszaru LGD

Cel szczegółowy 3.1 – Wzrost wiedzy na temat walorów turystycznych, kulturowych i przyrodniczych obszaru LGD wśród mieszkańców obszaru LGD Przedsięwzięcie 3.1.1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego wraz ze wzmocnieniem poczucia tożsamości lokalnej

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

- Realizacja inicjatyw obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury  

 

 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać osobiście i bezpośrednio w biurze LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”, ul. Plac Wolności 2, 62-530 Kazimierz Biskupi w terminie wskazanym w ogłoszeniu – od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biura. 

Wnioski należy złożyć:

 • w wersji papierowej w 2 egzemplarzach
 • w wersji elektronicznej (zapisanej na nośniku elektronicznym) w 2 egzemplarzach
 • w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków zamieszczony na stronie internetowej LGD od dnia rozpoczęcia naboru, do dnia i godziny zakończenia naboru, wskazanym w ogłoszeniu.
 • w 2 opisanych segregatorach
 • wersja papierowa wniosku musi zawierać spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną zapewniającą tożsamość wersji papierowej z elektroniczną. Ponadto wersja papierowa musi być trwale spięta, a ponumerowane załączniki muszą być wpięte do skoroszytu lub segregatora.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru projektu przez LGD określone w LSR, w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru projektów określonych w LSR, formularze wniosków o płatność oraz formularze umów o udzielenie wsparcia  dostępne są w biurze LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”  i na stronie internetowej www.ludzieijeziora.pl w zakładkach „Wnioski do pobrania”  oraz „Dokumenty LGD”.

 

Dodatkowych  informacji udzielają pracownicy biura:

Marta Błaszczyk, Karolina Filipiak i Katarzyna Przygocka – Kurowska. 

Aby uniknąć oczekiwania na poradę – umów się wcześniej telefonicznie pod nr: 63 240 26 03, 724 548 853

 

Dokumenty do naboru 3/2017/G:

1) Formularz wniosku o powierzenie grantu

 • Wniosek o powierzenie grantu (.pdf) 
 • Wniosek o powierzenie grantu (.excel)
 • Generator Wniosku - link

2) Formularz umowy o powierzenie grantu

3) Formularz wniosku o rozliczenie grantu

 

 1. Dokumenty dodatkowe i załączniki:
  1. 3/2018/G załącznik nr 1 - Oświadczenie o wpisywaniu się operacji grantowej w realizację celu ogólnego, celu szczegółowego, przedsięwzięcia zapisanego w LSR
  2. 3/2018/G załącznik nr 2 - Uzasadnienie poszczególnych kryteriów  przy realizacji zadania grantowego
  3. 3/2018/G załącznik nr 3 - Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych
  4. 3/2018/G Planowane do osiągnięcia w wyniku naboru numer 3/2018/G cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.
  5. 3/2018/G opis segregatora

Dokumenty ogólne LGD:

 1. Lokalna Strategia Rozwoju
 2. KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW/OPERACJI WŁASNYCH
 3. PROCEDURA WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓWORAZ OPERACJI WŁASNYCH W RAMACH LSR  LGD „MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI” wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny