• Lokalna Grupa Działania
 • Program LEADER
 • Dokumenty wewnetrzne
 • Dokumenty programowe
 • Harmonogram naboru wniosków
 • Wyniki naboru wniosków
 • Pytania i odpowiedzi
 • Interpretacje dotyczące Wdrażania Loklanych Strategii Rozwoju
 • Sprawozdawczość potencjalnych Beneficjentów
 • Obszar działania
 • Atrakcje obszaru
 • Konkursy
 • Zestawienia rzeczowo-finansowe
 • Kontakt
 • ZAPYTANIA OFERTOWE
 • ZAPYTANIA OFERTOWE AKTYWIZACJA KOBIET
 • ZAPYTANIA OFERTOWE DAMA BYC
 • ZAPYTANIA OFERTOWE HARCERZE
 • ZAPYTANIE OFERTOWE KAZIMIERZ
 • ZAPYTANIE OFERTOWE MAJOWY KONCERT
 • ZAPYTANIE OFERTOWE OSTROWITE
 • ZAPYTANIE OFERTOWE GROCHÓWKA
 • KONSULTACJE LSR
 • `
  Strona główna Aktualności  

      
       14.01.2013r.

   

            

  WARSZTATY DLA KREATORÓW TAŃCA LUDOWEGO

   

              W dniach 12-14.01.2013r. w Klasztorze Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim odbyły się warsztaty tańca ludowego dla kreatorów z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Organizatorem zajęć była Lokalna Grupa Działania „Między Ludźmi i Jeziorami”.

  Zadanie finansowane było z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 PROW 2007-2013 działania 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

  Podczas trzydniowych zajęć prowadzonych przez znakomitego  instruktora, choreografa zespołu Folklorystycznego  „Wielkopolanie” Pana Piotra Kulkę uczestnicy mogli poznać zarówno zasady tańca z wykorzystaniem  ciekawych choreografii tanecznych, jak i nabyć  wiedzę z zakresu regionalnego tańca ludowego. Ciekawe i zabawne gry ruchowe  pomogły  uczestnikom zintegrować się. Zajęcia zakończyły się rozdaniem  dyplomów, poświadczających ukończenie  warsztatów. Kujawiakowo-oberkowymi krokami kreatorzy z żalem opuszczali Klasztorne mury.

  Realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia Celu ogólnego 1. Rozwój turystyki z celem szczegółowym promocja oraz Celu ogólnego 2.Rozwój i integracja społeczna z celem szczegółowym aktywizacja życia społecznego.

   

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

   
  doc
       czytan : 538

   
  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Europa inwestująca w obszary wiejskie
  Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI
  Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi