`
Strona główna Aktualności  

    
     14.01.2013r.

 

        

WARSZTATY DLA KREATORÓW TAŃCA LUDOWEGO

 

            W dniach 12-14.01.2013r. w Klasztorze Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim odbyły się warsztaty tańca ludowego dla kreatorów z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. Organizatorem zajęć była Lokalna Grupa Działania „Między Ludźmi i Jeziorami”.

Zadanie finansowane było z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Osi 4 PROW 2007-2013 działania 4.31 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

Podczas trzydniowych zajęć prowadzonych przez znakomitego  instruktora, choreografa zespołu Folklorystycznego  „Wielkopolanie” Pana Piotra Kulkę uczestnicy mogli poznać zarówno zasady tańca z wykorzystaniem  ciekawych choreografii tanecznych, jak i nabyć  wiedzę z zakresu regionalnego tańca ludowego. Ciekawe i zabawne gry ruchowe  pomogły  uczestnikom zintegrować się. Zajęcia zakończyły się rozdaniem  dyplomów, poświadczających ukończenie  warsztatów. Kujawiakowo-oberkowymi krokami kreatorzy z żalem opuszczali Klasztorne mury.

Realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia Celu ogólnego 1. Rozwój turystyki z celem szczegółowym promocja oraz Celu ogólnego 2.Rozwój i integracja społeczna z celem szczegółowym aktywizacja życia społecznego.

 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

 
doc
     czytan : 691

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona opracowana przez Lokalną Grupę Działania MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi